WetaxOcenenie

KONTAKT

Online program ocenenia vozidiel, ktorý umožňuje presnú identifikáciu vozidla. Databáza obsahuje údaje o vozidlách, ktoré sú každý deň dopĺňané a program je dostupný s mesačnou aktualizáciou.
Faktory, ktoré ovplyvňujú ocenenie (napr. najazdené kilometre, počet majiteľov, predchádzajúce poškodenia, atď,) môžu byť zohľadnené v celkovom ocenení vozidla a stanovení jeho trhovej hodnoty.
Trhová hodnota je primárne používaná profesionálmi na Slovensku (poisťovňami, leasingovými spoločnosťami, súdnymi znalcami, finančnými ištitúciami, predajcami motorových vozidiel, orgánmi štátnej správy).

product-autoertek-online1

product-autoertek-online2

  • Výhody tohto produktu