Cost analyses

KONTAKT

Total cost of ownership analýza:
Predpokladané celkové náklady vozdila počas doby vlastníctva, založené na dobe užívania a počtu najazdených kilometrov. Výsledky sú uvedené v tabuľkách a sú aktualizované mesačne alebo štvrťročne.

 

  • Výhody tohto produktu