Repair Estimate

KONTAKT

Repair Estimate

Repair Estimate (predtým WetaxKalk) je súčasťou aplikácie EurotaxValue a EurotaxValueExpert, ktorá umožňuje jednoduchý, flexibilný, rýchly a spoľahlivý výpočet nákladov na opravu poškodených vozidiel (osobné automobily, ľahké úžitkové vozidlá, terénne vozidlá).

Systém je akceptovaný poisťovateľmi, ktorého výstupy a výsledky je možné integrovať do procesu likvidácie poistných udalostí a systému ich riadenia.

Aplikácia je dostupná online, ide o automaticky aktualizovaný program, ktorý poskytuje používateľovi neobmedzené použitie.
Na efektívnejšiu identifikáciu vozidiel je možné použiť aj samostatné predplatné EurotaxVIN.
Viac informácií si môžete prečítať v položke ponuky pod EurotaxVIN.

Systém nie je modulárny, takže aplikáciu Repair estimate sa nedá objednať ako samostatný produkt.

product-auto-kalk

  • Výhody Repair Estimate