Predajcovia

Nová cena vozidla, budúca a súčasná trhová hodnota. Odhad poškodenia vozidla. Analýzy konkurencie. Získavanie klientov.
  Identifikácia vozidla


 • Obsah databázy
 • Offline aplikácie
 • Online aplikácie
 • Publikácie
 • Webservisy


 • Ocenenie vozidla a predaj


 • Offline aplikácie
 • Online aplikácie
 • Publikácie
 • Webservisy


 • Odhad nákladov na opravu


 • Online aplikácie


 • Predikcie zostatkových hodnôt a TCO


 • Offline aplikácie
 • Servisy


 • Získavanie klientov


 • Online aplikácie

© 2018 Autovista