Predajcovia

Nová cena vozidla, budúca a súčasná trhová hodnota. Odhad poškodenia vozidla. Analýzy konkurencie. Získavanie klientov.
    Identifikácia vozidla


  • Obsah databázy
  • Online aplikácie
  • Webservisy


  • Ocenenie vozidla a predaj


  • Online aplikácie
  • Webservisy


  • Predikcie zostatkových hodnôt a cost analyses


  • Servisy

© 2023 Autovista