Ocenenie

KONTAKT

Online platforma integrovateľná do softwaru zákazníka slúži na ocenenie vozidiel, založená na pozorovaní trhu. Mesačná aktualizácia.

Nákupná a predajná cena je vypočítaná s prihliadnutím na rôzne faktory (vrátane prejdených kilometrov, počet predchádzajúcich majiteľov, predošlé škody na vozidle atď.).

  • Výhody tohto produktu