Poisťovne

Identifikácia ojazdeného vozidla, ocenenie, odhad škody, predikcia zostatkovej hodnoty a TCO - prehľad celkových nákladov počas doby vlastníctva vozidla.
  Identifikácia vozidla


 • Obsah databázy
 • Offline aplikácie
 • Online aplikácie
 • Publikácie
 • Webservisy


 • Ocenenie vozidla a predaj


 • Offline aplikácie
 • Online aplikácie
 • Publikácie
 • Webservisy


 • Odhad nákladov na opravu


 • Online aplikácie


 • Predikcie zostatkových hodnôt a TCO


 • Servisy


 • Webservisy


 • Základné dáta

© 2018 Autovista